pdf icon

Pobierz Katalog

Bezpieczne nawierzchnie

Płyty gumowe SBR

Nawierzchnia z płytek gumowych SBR to jednowarstwowa syntetyczna nawierzchnia w formie płytek gumowych z przeznaczeniem na place zabaw. Wykonane są one z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Płytki układa się na ustabilizowanym i utwardzonym podłożu np. betonowym lub na przygotowanej podbudowie z kruszyw mineralnych. Pod względem bezpieczeństwa i możliwości amortyzacji upadków nawierzchnie tego typu nie ustępują miejsca innym nawierzchniom. Wadą natomiast jest mniejsza odporność płyt na działanie promieniowania UV oraz brak barwienia w masie, co powoduje ich ścieranie podczas eksploatacji i w efekcie zmianę odcienia.