pdf icon

Pobierz Katalog

Bezpieczne nawierzchnie

Nawierzchnia piaskowa

Nawierzchnia piaskowa to najtańszy i najczęściej stosowany na placach zabaw rodzaj nawierzchni bezpiecznej. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-1:2017 określającymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mieć przynajmniej 30 cm grubości. Należy pamiętać, że utrzymanie tego rodzaju nawierzchni w dobrym stanie wymaga regularnych kontroli i nakładu prac np. uzupełniania braków lub wymiany piasku. Czynność ta związana jest z potrzebą kosztownego, najczęściej ręcznego załadunku i wywiezienia starego piasku i dopiero nawiezienia w jego miejsce nowego piasku.